POSZUKIWANIA GENEALOGICZNE

Genealogia nie jest i nie będzie moim stałym źródłem zarobkowania. Nie prowadzę płatnych poszukiwań na zlecenie, których celem jest odszukanie majątków przodków – taką rolę pozostawiam profesjonalnym firmom, które posiadają odpowiednie narzędzia i sztaby ludzi mogących prowadzić poszukiwania genealogiczne niemalże na całym świecie.

Moją skromną osobę mogę polecić jedynie do roli skryby, który powierzone materiały genealogiczne  przeanalizuje, ułoży w logiczną całość, stworzy wywody przodków, uzupełni wiedzą zawartą w literaturze źródłowej i spisze w formie przystępnego opracowania, które być może stanie się doskonałą pamiątką dla potomnych lub miłym prezentem dla członków rodziny bliższej i dalszej. O ile zajdzie taka potrzeba przetłumaczę akty metrykalne (rosyjski, łacina), przeanalizuje ich treść i wskażę ewentualne kierunki dalszych poszukiwań.

Mogę też tworzyć i aktualizować komputerowe bazy danych zawierające informacje o danej rodzinie lub społeczności, podjąć się publikowania tych danych w Internecie w formie strony genealogicznej, w tym również administrowania taką stroną.

Do każdego zlecenia proponuję zawarcie umowy cywilno-prawnej (umowy o dzieło) określającej sposób wykonania zlecenia, termin realizacji, koszt oraz sposób płatności. Nie roszczę sobie również żadnych praw autorskich do wykonanego dzieła – prawa te zostają przekazane zleceniodawcy wraz z wykonanym dziełem.

SAGA RODZINNA

Tworzenie tego rodzaju opracowań wymaga poświęcenia olbrzymiej ilości czasu – dni, tygodni, a nawet miesięcy pracy. Zapłaty oczekuję więc za poświęcony czas (pracę pisarską), a nie walory historyczne i historiograficzne jakie dana praca będzie zawierać. Nie pisuję półstronicowych, beztreściowych opracować, które niejednokrotnie sprzedawane są nieświadomym klientom nawet przez znane biura heraldyczne, czy genealogiczne. Każdą prezentowaną treść opieram na materiałach źródłowych wskazując je jednoznacznie. Posiadam własny, dosyć pokaźny księgozbiór mogący stanowić podstawę opracowań nawet o naukowym charakterze. Specjalizuje się głównie w historycznych obszarach Wielkiego Księstwa Litewskiego – głównie w Grodzieńszczyźnie, ale także ziemiach polskich w okresie zaboru rosyjskiego.

W przypadku opracowań (sagi rodzinne) nie pobieram tzw. „opłat z góry”, a więc przed wykonaniem pracy. W rachubę może wchodzić jedynie zaliczka/zadatek, stanowiąca maksymalnie 10% ustalonej wartości umowy. Jednocześnie jest to forma zabezpieczenie zarówno dla mnie, jak i zamawiającego, uwarunkowana w zawartej umowie cywilno-prawnej.

 

O ile są Państwo zainteresowani moją pomocą bardzo proszę do mnie napisać – pcypla@o2.pl

Serdecznie zapraszam

Piotr Paweł Cypla